Szkoła Podstawowa w Bartodziejach

Aktualności

KONKURS SZKOLNY - NASZE GOSPODARSTWO ROLNE

Utworzono: 2020-09-21 10:13:51
Zaktualizowano: 2020-09-21 10:18:21

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie szkolnym - NASZE GOSPODARSTWO ROLNE

Poniżej regulamin:

 

Regulamin konkursu szkolnego  – Nasze Gospodarstwo Rolne.

 1. Organizatorem konkursu jest Gminne Biuro Spisowe do spraw organizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Jastrzębia.
 2. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego dokumentu zwanego w dalszej części Regulaminem.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 września 2020 roku a kończy 30 września 2020 (ostateczny termin złożenia prac konkursowych).
 4. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • kompetencji cyfrowych,
 • kształtowanie umiejętności selekcji informacji,
 • korzystanie z różnorodnych źródeł informacji,
 • rozbudzanie wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności
 • popularyzacja rolnictwa oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2020

wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Jastrzębia, a także ich rodzin.

 1. Odbiorcami konkursu są uczniowie szkół podstawowych: ZSP w Jastrzębi, SP Mąkosy Stare, SP Lesiów, SP Wola Goryńska, SP Bartodzieje, SP Kozłów i NSP Owadów.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
  a)Klasy I-IV
  b)Klasy V-VIII
 3. Konkurs polega na wykonaniu:
 • w kategorii wiekowej opisanej w punkcie 6a - pracy plastycznej w dowolnej technice, w maksymalnym formacie A4,
 • w kategorii wiekowej opisanej w punkcie 6b - prezentacji multimedialnej o długości maksymalnej 10 slajdów. Praca winna być dostarczona na nośniku elektronicznym.
 1. Tematyka konkursu winna nawiązywać do Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który obecnie prowadzony jest na terenie kraju.
 2. Prace konkursowe oceniać będzie 5 osobowa komisja konkursowa składająca się z członków Gminnego Biura Spisowego.
 3. Prace należy składać do 30 września 2020 r. w placówkach szkolnych do których uczęszczają uczniowie biorący udział w konkursie. Każda z prac konkursowych winna być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz zawierać informacje na temat nazwy szkoły oraz klasy, do której uczęszcza. Dyrektor poszczególnej placówki
 4. Komisja konkursowa dokonuje oceny w terminie do 2 października 2020 r.
 5. Komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 • związek pracy z tematyką konkursu,
 • kreatywność, pomysłowość i oryginalność pracy,
 • samodzielność wykonania,
 • wkład pracy własnej.
 1. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach uczniowie otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników przewidziano nagrody pocieszenia. Fundatorem nagród jest Urząd Statystyczny w Warszawie.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażanie zgody rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a także na publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem na stronach internetowych: Urzędu Gminy Jastrzębia, gminnych placówek szkolnych, portalach społecznościowych.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 4. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia ich do konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe przechodzą nieodpłatnie na Organizatora. Prace mogą być wykorzystywane i powielane do różnego rodzaju publikacji bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów prawnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 2 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia.
 7. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Jastrzębia.
 8. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w dniu 2 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastrzębia.

 

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Utworzono: 2020-09-01 10:03:49

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Utworzono: 2020-08-28 11:24:37

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice,

1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zgodnie z decyzją Ministra
Edukacji Narodowej nauka rozpocznie się w trybie stacjonarnym.
W związku z trwającą pandemią i licznymi obostrzeniami, rozpoczęcie roku szkolnego
odbędzie się według ustalonego harmonogramu:

Oddział przedszkolny, klasa I i III – godz. 9.00 – sala gimnastyczna.

Uczniom oddziału przedszkolnego, klas I i III towarzyszyć na terenie szkoły może jedynie
jeden rodzic/opiekun pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk).

Klasy IV – VIII – godz. 10.00 - uczniowie wchodzą do szkoły bez Rodzica i samodzielnie
udają się bezpośrednio do sal na spotkanie z Wychowawcami:

Klasa IV – sala 6,

Klasa V – sala 1,

Klasa VI – sala 2,

Klasa VII – sala 3,

Klasa VIII – sala 4.

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Utworzono: 2020-06-23 06:34:30
Zaktualizowano: 2020-06-23 06:37:02

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

            Ze względu na COVID – 19 zakończenie roku szkolnego odbędzie się inaczej niż zwykle.
Nie będzie akademii, a wręczenie świadectw i nagród dla uczniów odbędzie się zgodnie
z zasadami reżimu sanitarnego.

W dniu 26.06.2020r. (piątek) uczniowie przychodzą  na wyznaczoną godzinę z zachowaniem
wymaganych środków ostrożności (maseczka, zachowanie bezpiecznego odstępu):

 

Klasa

Godzina

 

Oddział przedszkolny

  8.30

II

  9.00

III

  9.30

IV

10.30

V

11.00

VI

11.30

VII

12.00

VIII

10.00

Ta strona korzysta z ciateczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.